Home5 S

HOME INTERNET PAKETI

Namenjeni su rezidencijalnim korisnicima u svakodnevnom korišćenju Interneta i podrazumevaju asimetrične, negarantovane brzine (download/upload)

Internet paket

Home5 S

Max Download 4.0 Mb/s
Max Upload 0.5 Mb/s
1 dinamička javna IP adresa
Neograničen Internet Flat Rate

770

mesečno sa PDV-om

*Dostupan uz opremu na 5GHz
**Ugovorna obaveza 12 ili 24 meseca


Za koriscenje navedenog paketa potrebno je da posedujete klijentski uredjaj/opremu koja radi na 5GHz

Napomena: uz ovaj paket nije moguce dobiti opremu na revers (koriscenje). Potrebno je da je vec posedujete ili kupite. 

Cena opreme na 5GHz: 10000 RSD + 55 din/m FTP kabla